دانلود فایل


ترجمه درس سوم زبان تخصصی حسابداری 2 تالیف دکتر شکراله خواجوی و دکتر امین ناظمی با عنوان سرمایه آورده شده (پرداخت شده). - دانلود فایلدانلود فایل ترجمه درس سوم زبان حسابداری تالیف خواجوی و ناظمی با عنوان سرمایه آورده شده

دانلود فایل ترجمه درس اول زبان تخصصی حسابداری 2 تالیف: دکتر شکراله خواجوی و دکتر امین ناظمی با عنوان چارچوب مفهومی FASB دانلود ترجمه درس اول زبان تخصصی حسابداری 2 تالیف: دکتر شکراله خواجوی و دکتر امین ناظمی با عنوان چارچوب مفهومی FASB فرمت: پی دی اف تعداد صفحات:3 صفحه ...
توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان
ترجمه درس دوم زبان تخصصی حسابداری 2 تالیف: دکتر شکراله خواجوی و دکتر امین ناظمی با عنوان شناخت درآمد و اندازه گیری خالص دارایی ها ترجمه درس دوم زبان تخصصی حسابداری 2 تالیف: دکتر شکراله خواجوی و دکتر امین ناظمی با عنوان شناخت درآمد و اندازه گیری خالص دارایی ها فرمت: پی دی اف تعداد صفحات: 3 صفحه ...
توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان
ترجمه درس چهارم زبان تخصصی حسابداری 2 تالیف: دکتر شکراله خواجوی و دکتر امین ناظمی با عنوان سرمایه گذاری ها: طبقه بندی و ارزش گذاری دانلود ترجمه درس چهارم زبان تخصصی حسابداری 2 تالیف: دکتر شکراله خواجوی و دکتر امین ناظمی با عنوان سرمایه گذاری ها:طبقه بندی و ارزش گذاری فرمت: پی دی اف تعداد صفحات:3 صفحه ...
توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان
ترجمه درس پنجم زبان تخصصی حسابداری 2 تالیف: دکتر شکراله خواجوی و دکتر امین ناظمی با عنوان صورت گردش وجه نقد دانلود ترجمه درس پنجم زبان تخصصی حسابداری 2 تالیف: دکتر شکراله خواجوی و دکتر امین ناظمی با عنوان صورت گردش وجه نقد. فرمت: پی دی اف تعداد صفحات: 3 صفحه ...
توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان
ترجمه درس ششم زبان تخصصی حسابداری 2 تالیف: دکتر شکراله خواجوی و دکتر امین ناظمی با عنوان تغییرات حسابداری و اشتباهات دانلود ترجمه درس ششم زبان تخصصی حسابداری 2 تالیف: دکتر شکراله خواجوی و دکتر امین ناظمی با عنوان تغییرات حسابداری و اشتباهات (2صفحه). فرمت: پی دی اف تعداد صفحات: 2 صفحه ...
توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان
تحقیق درباره دنیا در حال تغییر حسابداری مدیریت

پوستر لایه باز دهه فجر