دانلود رایگان


مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی - دانلود رایگاندانلود رایگان 12 صفحه فایل pdf مقاله مروری با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی, به همراه 19 صفحه فایل ورد ترجمه مقاله

دانلود رایگان مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی
12 صفحه فایل pdf مقاله مروری با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی، به همراه 19 صفحه فایل ورد ترجمه مقاله
سازوکارهایی برای تعمیر DNA در تمامی ارگانیسم های زنده تکامل پیدا کرده اند تا مانع از ناپایداری DNA ژنومی و تجمع جهش های نامطلوب شوند. عوامل درونی و بیرونی بسیار وجود دارند که منجر به جفت شدن نابجای بازها، اتصالات عرضی DNA، تغییرات بازها، ایجاد جایگاه های آپوریک یا آپیریمیدینیک (که آبازیک هم نامیده می شوند)، شکست های تک رشته (SSBs)، شکست های دو رشته (DSBs) و درج ترکیبات اضافی حجیم می شوند (باکس 1). این آسیب ها از طریق اثر روی بیان ژن ها و به تأخیر انداختن ترمیم DNA، قدرت بقا را کاهش می دهند؛ به علاوه، درج بازهای نامطلوب نیز ممکن است مضر باشد. تعمیر DNA، به طور وسیعی در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها، به ویژه، ارگانیسم های مدل مثل E.coli و S.cerevisiae مطالعه شده اند. به دلیل تنوع آسیب های DNA، مکانیسم های متعددی برای تعمیر DNA و بازیابی اطلاعات از دست رفته تکامل پیدا کرده است.
ارگانیسم های بیماری زا، پس از کلنیزه شدن در سطوح مخاطی و ی نفوذ به بافت اپیتلیال، سبب پاسخ ایمنی میزبان می شوند و باید در مقابل آن دوام بیاورند. پاسخ های ایمنی ذاتی سبب تولید گونه های مولکولی جهش زا مثل گونه ها فعال اکسیژن (ROS) و گونه های فعال نیتروژن (RNS) می شود که به وسیله ی سلول های اپیتلیال، نوتروفیل ها و ماکروفاژ ها در یک انفجار تنفسی (انفجار اکسیداتیو) تولید می شوند. در این فرآیند، مصرف اکسیژن در نوتروفیل ها و ماکروفاژ ها افزایش میابد. این اکسیژن، به وسیله ی یک اکسیداز وابسته به NADPH غشایی، به آنیون سوپراکسید (O2-) احیا و وارد فاگوزوم می شود. در افراد مبتلا به بیماری گرانولاماتوس مضمن (CGD) این مکانیسم به درستی عمل نمی کند. در این افراد عفونت های مضمن باکتریایی مثل استافیلوکوکوس و قارچی مثل کاندیدا آلبیکنس ایجاد می شود. در فاگوزوم، سوپراکسیدها به گونه های تخریبی دیگر اکسیژن، نیتروژن و کلرین که سبب آسیب به ماکرومولکول هایی مثل پروتئین ها، DNA و لیپیدها می شوند، تبدیل می گردند. برای مثال، سوپراکسیددیسموتاز، سوپراکسید را به هیدروژن پرواکسید تبدیل می کند که آن نیز به نوبه ی خود، در واکنش فنتون، به رادیکال های هیدروکسیل (OH.) یا به وسیله ی میلوپراکسیداز[1]به هیپوکلروس اسید تبدیل می شود. گذشته از این، گونه های سوپراکسید، با مولکول ضد میکروبی نیتریک اسید واکنش می دهند و اکسیدان بسیار فعال پراکسی نیتریت (ONOO-) را می سازند. مهار نیتریک اسید سنتاز در موش ها، آن ها را نسبت به عفونت های باکتریایی و قارچی مستعد می کند. موش هایی که فاقد فعالیت NADPH-اکسیداز و نیتریک اسید سنتاز هستند، حساسیت بسیار زیادی به عفونت نشان می دهند و معمولا به دلیل رشد بیش از حد باکتری های درونی، می میرند.
هرکدام از این گونه های مولکولی جهش زا، سبب نوع خاصی از آسیب های DNA می شوند. فرآوان ترین انواع آسیب های DNA عبارتند از تغییرات بازها و ایجاد جایگاه های آپوریک یا آپیریمیدینیک. معمولا آنیون های سوپراکسید و نیز هیدروژن پراکسید، با DNA واکنش نمی دهند اما هیپوکلروس اسید سبب کلرینه شدن بازها و ایجاد، برای مثال، 5-کلروسیتوزین می شود. به علاوه، رادیکال های هیدروکسیل، بسیار فعال هستند و طیفی از نوکلئوبازهای اکسید شده، مثل 5-هیدروکسی سیتوزین ایجاد می کنند. نیتریک اکسید سبب ایجاد آمین های نوع اول روی بازهای DNA می شود. پراکسی نیتریت نیز سبب اکسید شدن DNA می شود و ترجیحا با گوانین واکنش می دهد. اغلب این تغییرات از مسیر ترمیم برشی بازی (BER) برطرف می شوند (شکل1).

[1] myeloproxidase


BER


جهش


گلیکوزیلاز


اندونوکلئاز


آلکیلاسیون


ترمیم


اکسیداتیو


اندونوکلئاز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جهش Archives - ترا یونی

پاورپوینت با موضوع گونه زايي ژنتيكي ... دانلود پاورپوینت جهش و مواد جهش زا ... مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری ...

بررسی اثر ضد باکتری عطرمایه گیاه کلپوره بر روی ...

مقدمه و اهداف: باکتری‌های بیماری زا از عوامل مهم بیماری در انسان و محصولات کشاورزی می باشند. ... و مصرف نگه دارنده های شیمیایی ضرورت تحقیق روی استفاده از ترکیب‌های طبیعی به ویژه عطر مایه‌ها جهت جلوگیری از رشد باکتری‌ها شده است. ... Teucrium)،برگ‌ها با شاخه‌های جوان این گیاه از رویشگاه طبیعی آنها در اردیبهشت‌ماه 1389 در مرحله تمام ...

پاورپوینت درس چهارم تاریخ اسلام (1)پایه دهم (حضرت رسول (ص) از ...

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی. BER , جهش , گلیکوزیلاز , اندونوکلئاز , آلکیلاسیون , ترمیم ...

مقاله ترجمه شده با عنوان اثر مواجهه با دوده آسفالت بر فعالیتهای ...

Jul 8, 2019 -

پاورپوینت در مورد عکس العمل های جهانی و محلی بدست آمده از وسايل ...

پاورپوینت در مورد عکس العمل های جهانی و محلی بدست آمده از وسايل ثبت زلزله -32 ... مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری ...

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در ...

Dec 7, 2018 -

بیماریهای تنفسی , بخش ICU , تنفس , اکسیژن در خون ...

برای مراجعه به سایت اصلی عنوان پاورپوینت درباره بیماریهای تنفسی در بخش ICU روی لینک زیر کلیک کنید… ... علوم انسانی دانلود تحقیق موشک های دوربرد ایران موشک های دوربرد ایران, موشک های دوربرد , موشک های ... علوم پایه مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی BER , جهش ...

پاورپوینت پرورش طیور ارگانیک,پاورپوینت طیور,پاورپوینت ...

علوم پایه مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی BER , جهش , گلیکوزیلاز , اندونوکلئاز , آلکیلاسیون ...

مقاله مروری - مجله تازه های بیوتکنولوژی

شده .اند. بااين. حال پژوهش. هاي وسيعي براي بهبود سويه. هاي باکتريايي و قارچي ... ها با هدف افزايش بهره. دهي فر. آ. يندهاي صنعتي پيشنهاد. شده .اند. در اين مقاله به ... عنوان فن. هاي جانشين، باعث صرفه. جويي در نيروي. الكتريكي و نيز کاهش آلودگي در ... روش. هاي متفاوتي مانند. موتان. زايي، نوترکيبي. DNA. ، ادغام پروتوپالست براي بهبود.

مقاله در باب ستاره ها , تحول و پایداری ستارگان ترجمه شده ...

شما با جستجوی مقاله در باب ستاره ها , تحول و پایداری ستارگان ترجمه شده وارد سایت ما ... شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی ...

خرید دانلود مقاله کامل درباره سيستم DNS|آی ایی

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان دانلود مقاله کامل درباره سيستم DNS وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید. ادامه مطلب ... دانلود مقاله پزشکی شرح و رمز گشایی از DNA امراض ژنیتکی میتوکندریا در انسان ... مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی.

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در ...

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی. مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در ...

دریافت: تحقیق درمورد اسيد دي اكسي ريبونوكلئديك يا DNA|ایی اِی

تعداد صفحات : 13 صفحهاسيد دي اكسي ريبونوكلئديك يا DNA DNA مولكولي است كه ... شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی.

اموزش کامل php مخصوص ساخت ربات تلگرام – consol

بهـره… مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی. BER , جهش , گلیکوزیلاز , اندونوکلئاز , آلکیلاسیون , ترمیم ...

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان مروری بر مقاومت آنتی بیوتیکی ...

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان مروری بر مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های ... شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی مقاله ...

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در ...

نام فایل: مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی | سایت ما در زمینه معرفی فایل های فروشگاه های دیگر همکاری ...

شوند

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی12 ...

پاورپوینت پرورش طیور ارگانیک,پاورپوینت طیور,پاورپوینت ...

علوم پایه مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی BER , جهش , گلیکوزیلاز , اندونوکلئاز , آلکیلاسیون ...

دانلود فایل با عنوان مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER ...

محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی آماده دریافت می باشد برای مشاهده ...

دانلود مقالات ISI سیتوژنتیک : 338 مقاله isi انگلیسی + ترجمه ...

دانلود مقالات isi انگلیسی درباره سیتوژنتیک با ترجمه فارسی - مقالات الزویر ساینس ... 44 کروموزوم موجود در سلول های انسانی را که دو به دو مشابه بوده و به صورت 22 جفت مشاهده ... می شوند)،سندروم های ایجاد شده به دلیل ناهنجاری های ساختاری کروموزوم(مانند ترنس ... integrity; Cytogenetics; Spindle checkpoint; DNA double-stranded break;.

پاورپوینت گفتار دوم فصل هفتم زیست شناسی (2) پایه یازدهم ...

هر اووسیت را یاخته های تغذیه کننده احاطه می کنند که به مجموعۀ آنها انبانک ... word مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری ...

بیماریهای تنفسی , بخش ICU , تنفس , اکسیژن در خون ...

برای مراجعه به سایت اصلی عنوان پاورپوینت درباره بیماریهای تنفسی در بخش ICU روی لینک زیر کلیک کنید… ... علوم انسانی دانلود تحقیق موشک های دوربرد ایران موشک های دوربرد ایران, موشک های دوربرد , موشک های ... علوم پایه مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی BER , جهش ...

شوند

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی12 ...

پاورپوینت فسفر در گاوهای شیری – install - seabiology

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی. BER , جهش , گلیکوزیلاز , اندونوکلئاز , آلکیلاسیون , ترمیم ...

درﺳﻨﺎﻣﻪ ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ

Sep 23, 2010 -

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان مروری بر مقاومت آنتی بیوتیکی ...

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان مروری بر مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های ... شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی مقاله ...

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان بیوسنتز تری آسیل گلیسرول ها ...

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان بیوسنتز تری آسیل گلیسرول ها در گیاهان و جلبک ها ... با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی مقاله ...

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در ...

ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی 12 صفحه فایل pdf مقاله مروری با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای ...

پاورپوینت فسفر در گاوهای شیری – install - seabiology

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی. BER , جهش , گلیکوزیلاز , اندونوکلئاز , آلکیلاسیون , ترمیم ...

علوم پایه – فروشگاه فایل آزداک - پاورپوینت نظریه های کژ رفتاری

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی ۱۲ ...

باکتری چیست

تعداد کمی از آنها در انسان و حیوانات و گیاهان بیماریزا است ... مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی ... ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتري های بیماری زای انسانی12 صفحه فایل pdf مقاله ...

مقاله در باب ستاره ها , تحول و پایداری ستارگان ترجمه شده ...

شما با جستجوی مقاله در باب ستاره ها , تحول و پایداری ستارگان ترجمه شده وارد سایت ما ... شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی ...

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در ...

ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی 12 صفحه فایل pdf مقاله مروری با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای ...

صفحه 4610 از 6599 - مرجع دانلود فایل - فایل وی

Dec 7, 2018 -

دانلود پروژه شبیه سازی پارکینگ با آرنا

تحقیق و مقاله درباره تشعشع

پاورپوینت شناسائي گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزي

پاورپوینت شیوه های ارزشیابی لاگ بوک و پورت فولیو - 45 اسلاید

پاورپوینت بیماریهای مزمن ریوی - 25 اسلاید

کتاب راهنمای تعميرات بیل مکانیکی کاترپيلار مدل M315

در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران، احترام به افکار دیگران را چگونه تمرین کنیم؟

مقاله در مورد سلسله قاجاريه

دانلود پاورپوینت ژن های ام اچ سی - 28 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اعداد و معماری در 25 اسلاید