دانلود رایگان


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر برنامه آموزشی افزایش مهارتهای مطالعه مؤثر بر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای مطالعه یادگیرنده ها - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر برنامه آموزشی افزایش مهارتهای مطالعه مؤثر بر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای مطالعه یادگیرنده ها

دانلود رایگان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر برنامه آموزشی افزایش مهارتهای مطالعه مؤثر بر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای مطالعه یادگیرنده ها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ي ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﻳﺲ ﺗﺪر ي اﻟﮕﻮﻫﺎ ﻴﺮي ﻣﻬﺎرت ﻣﻌﻠﻤﺎن د

Oct 13, 2011 -

فصلنامه ی پژوهش اجتماعی - تحقیقات مدیریت آموزشی

این مقاله با هدف بررسی تاثیر آموزش راهبردهای فراشناخت بر سواد خواندن دانش آموزان پایه ... فراشناختی (آزمون های سواد خواندن جهت گردآوری داده ها به کار رفته و برنامه آموزش راهبردهای ... خواندن مهارتی بنیادی است و به عنوان مبنایی برای یادگیری های بعدی در افزایش ... مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن «پرلز» توسط انجمن بین المللی.

بررسی ارتباط نگرش به یادگیری الکترونیک و خود تنظیمی در ...

مطالعه حاضر با هدف. بررسی. ارتباط. نگرش به یادگیری الکترونیک. و خودتنظیمی. با. پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل. انجام شده است.

فایل کامل و ویژه پرسشنامه مهارتهای ذهن آگاهی کنتاکی

ما فایل پرسشنامه مهارتهای ذهن آگاهی کنتاکی را با کمترین قیمت آماده کرده ایم. ... پرسشنامه 5 عاملی ذهن آگاهی مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر برنامه آموزشی افزایش مهارتهای مطالعه مؤثر بر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای مطالعه یادگیرنده ها مقیاس ...

بایگانی‌های مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر پرتوهای ...

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر برنامه آموزشی افزایش مهارتهای مطالعه مؤثر بر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای مطالعه یادگیرنده ها. 14 ساعت ago علوم انسانی 0.

اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های تحصیلی بر خودکارآمدی و انگیزش

نتایج نشان داد که آموزش گروهی مهارت‌های تحصیلی در افزایش خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت ... با توجه به این موضوع کاملاً منطقی است که منابع و امکانات به کار گرفته شده در ... رابطة متقابل مهارت‌های تحصیلی یا راهبردهای یادگیری مؤثر، باورهای خودکارآمدی و ... آموزش خود تنظیمی تحصیلی و مهارت‌های مطالعه بر پیشرفت تحصیلی اثر مثبت ...

متن کامل (PDF) - فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان ها

دکتر قدسی احقر دانشیار پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش - دکتری علوم تربیتی. دکتر حسین ... مقالات ارسالی تنها در قالب تعيين شده نشریه مدیریت بر آموزش سازمانها مورد بررسی ... الف) صفحه مشخصات نویسندگان مقاله به فارسی و انگلیسی (ترجمه دقیق) مشخصات ... تدریس برای افزایش توان دانشی، مهارتی و نگرشی دانش آموزان.

فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی - مجلات علمی پژوهشی

این مجله با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران چاپ و منتشر می گردد. ... مقالات علمی ـ پژوهشی در زمینۀ برنامه‌ریزی درسی را به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌کند. ... تاثیر آموزش منظم به والدین برروابط خانوادگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ... راهبردهای آموزشی موثر برای توسعه مهارتهای مورد نیاز دانشجویان برای بهره گیری از ...

بررسی تأثیر توانبخشی شناختی بر بهبود نگهداری توجه و ...

3کارشناس ارشد ادبیات فارسی، اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی ... کسلر و لاکایو[23](2011) نشان دادند که برنامه توانبخشی شناختی رایانه ای به طور قابل ... دومین متغیر وابسته مورد مطالعه در پژوهش حاضر پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان ... توجه، حافظه توجه و افزایش مهارت توجه مانند خواندن اعداد، حروف و کلمات تعیین شده.

اصل مقاله 298.5 K - مطالعات برنامه درسی

تأثیر. استفاده از نرم افزارهای آموزشی در تقويت. مهارت. ها. ی. نوشتاری. دانش. آموز. ان ... به. طور. معن. ی. دار. ی. افزایش پیدا کرده بود اما در درس انشای. فارسی. تأثیر ... با توجه به اینکه در آموزش و یادگیری الکترونیکی، یادگیرندگان نقش اصلی را ایفا. می ... تأثیر. نرم. افزارها. ی. کمک. آموزش. ی. بر انگ. زهی. پیشرفت تحصیلی دختران.

آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن؛ چالش¬ها و راهبردهای مواجهه با آن

از مطالعه وضعیت موجود در آموزش و پرورش کشورمان می‌توان دریافت که در طول سالیان ... در این مقاله تلاش شده است تا نحوة تأثیرگذاری «جهانی شدن» بر آموزش و پرورش ... مؤثر بوده و مهمترین بخش این تأثیر به تولید کالا با مهارت بالاتر مربوط میگردد. ... یادگیرندگان، معلمان و والدین شبکه‌ای هستند که برای یادگیری، کلاس درس را شکل می‌دهند.

تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد ...

کلید واژه ها: آموزش مهارت های اجتماعی، سازگاری اجتماعی، عملکرد تحصیلی، دانش آموزان دیرآموز ... داده های این پژوهش از مطالعه 58 کودک 18 تا 12 ساله به دست آمد. یافته ها ...

اصل مقاله 509.49 K - فناوری آموزش و یادگیری

آموزش زبان با اهداف خاص. « هیچ حسی از اکتساب مهارت خواندن را در. یادگیرندگان ایجاد نمی. کند. پژوهش حاضر متمرکز بر مطالعات مربوط به. » انگلی. سی برای.

بایگانی‌های مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر پرتوهای ...

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر برنامه آموزشی افزایش مهارتهای مطالعه مؤثر بر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای مطالعه یادگیرنده ها. 14 ساعت ago علوم انسانی 0.

بَیانِ عَیان

عارف چون از خودش ببُرد و متّصل به حقّ گردد، تمام قدرت‏ها را مستغرق در قدرت او می ‏بیند . ... ظهور قوّه و وصول آن به سر حدّ فعلیّت، مانند هیزم و ذغال است که در آنها نیروی آتشین است، پس چون نزدیک به آتش شوند، حرارت در آنها تأثیر کند، و آنا فآنا بیشتر شود و به ... مهارت های گوش کردن موثر: ... 8- افزایش مطالعه و شناسایی افراد متخصص و سالم.

بررسی نیازهای آموزشی زبان انگلیسی دانشجویان دانشگاه علوم ...

در. ﺳﻄﺢ. داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ. ﺷﺪه. اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ ﺗﺎ. ﭼﻪ. ﺣﺪ. ﻧﯿﺎزﻫﺎي زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ. و. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. رﺷﺘﻪ. ﻫﺎ. ي ... آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻬﺎرت ﺗﺮﺟﻤﻪ از اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ را از ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺧﻮد ﻣﯽ. داﻧﺴﺘﻨﺪ.

رابطه رویکرد مطالعه عمل فکورانه با رضایت از دوره آموزشی و ...

نـوع رويکـرد مطالعـه و يادگيـری دانشـجويان، در ميـزان رضايـت از دوره و پيشـرفت ... از معـدل دانشـجويان بـرای پيشـرفت تحصيلـی اسـتفاده شـده اسـت. ... مؤلفه هــای مذکــور افزايــش يافتــه اســت. ... می بايســت بــا اتخــاذ راهبردهــای آموزشــی، ســعی در ارتقــای ايــن مهارتهــا در ... دانشـجويان از گويـه هـا بـه علـت برگرداندن ابـزار از انگليسـی.

اصل مقاله 298.5 K - مطالعات برنامه درسی

تأثیر. استفاده از نرم افزارهای آموزشی در تقويت. مهارت. ها. ی. نوشتاری. دانش. آموز. ان ... به. طور. معن. ی. دار. ی. افزایش پیدا کرده بود اما در درس انشای. فارسی. تأثیر ... با توجه به اینکه در آموزش و یادگیری الکترونیکی، یادگیرندگان نقش اصلی را ایفا. می ... تأثیر. نرم. افزارها. ی. کمک. آموزش. ی. بر انگ. زهی. پیشرفت تحصیلی دختران.

اصل مقاله 467.08 K - پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی ...

استفاده در این مطالعه از نوع همبستگی و جامعه آماري پژوهش شامل همه ی دانشجویان غیر ... کلیدواژه ها: تکیه گاه سازی شناختی، تکیه گاه سازی فراشناختی، تکیه گاه ... راهبردهای آموزشی مختلفی در حوزه های مختلف آموزش و یادگیری مطرح شده است و هدف همه ی آنها ... مدرس تا چه اندازه می تواند یادگیری یک موضوع و مهارت را برای یادگیرندگان تسهیل ...

دانلود مقالات ISI ترجمه شده علوم اجتماعی - دانشیاری

دانلود مقالات isi انگلیسی علوم اجتماعی همراه با ترجمه فارسی آماده. ... این مقالات به موضوعات باستان شناسی، توسعه، آموزش، جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه، سلامتی، ارگونومی و عومل ... مدیریت ریسک عامل انسانی در صنایع فرآیند محور: یک مطالعه موردی ... مهارت های تفکر و خلاقیت مدل سازی بر تفکر واگرا و خلاقیت هنری تأثیر می گذارد.

بَیانِ عَیان

عارف چون از خودش ببُرد و متّصل به حقّ گردد، تمام قدرت‏ها را مستغرق در قدرت او می ‏بیند . ... ظهور قوّه و وصول آن به سر حدّ فعلیّت، مانند هیزم و ذغال است که در آنها نیروی آتشین است، پس چون نزدیک به آتش شوند، حرارت در آنها تأثیر کند، و آنا فآنا بیشتر شود و به ... مهارت های گوش کردن موثر: ... 8- افزایش مطالعه و شناسایی افراد متخصص و سالم.

پکیج فایل: مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه با عنوان اثرات ...

پکیج فایل: مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه با عنوان اثرات تعديل سياست تقسيم سود روي تأثير افشاي مالي به ارزش شركت: مطالعه شركتهاي صنعتي ... مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر برنامه آموزشی افزایش مهارتهای مطالعه مؤثر بر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای مطالعه یادگیرنده ها مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدل های ...

تأثیر آموزش حافظه‏ ی فعال بر عملکرد خواندن و ظرفیت حافظه در دانش

یافته‏ها: یافته‏های پژوهش نشان داد که آموزش حافظه‏ی فعال، عملکرد خواندن و ظرفیت ... در سال‏ها‏ی اولیه‏ی‏ مدرسه او را به طور مؤثری از یادگیری دیگر مواد برنامه درسی باز می‏دارد. ... تعدادی از مطالعات تأیید می‏کنند که ظرفیت حافظه‏ی‏ فعال با آموزش افزایش ... بر ظرفیت حافظه‏ی فعال و میانگین مهارت خواندن در 64 یادگیرنده لیسانس را مورد ...

پايان نامه‌هاي دفاع شده - پرديس البرز دانشگاه تهران

زبان و ادبيات فارسي - دکتري ... محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست - دکتري ... دکتر طهمورث حسنقلي پور, بررسي تاثير قابليت هاي مديريت ارتباط با مشتري بر ... دکتر سيد ضياء هاشمي, بازي هاي رايانه اي و پيشرفت تحصيلي: مطالعه اي جامعه ... مهارت خواندن در بافت انگليسي به عنوان زبان خارجي در ايران: مطالعه ي تركيبي.

فصلنامه ی پژوهش اجتماعی - تحقیقات مدیریت آموزشی

این مقاله با هدف بررسی تاثیر آموزش راهبردهای فراشناخت بر سواد خواندن دانش آموزان پایه ... فراشناختی (آزمون های سواد خواندن جهت گردآوری داده ها به کار رفته و برنامه آموزش راهبردهای ... خواندن مهارتی بنیادی است و به عنوان مبنایی برای یادگیری های بعدی در افزایش ... مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن «پرلز» توسط انجمن بین المللی.

Iranian Journal of Medical Education - مجله ایرانی آموزش در علوم ...

با توجه به اهمیت هم‌دلی در فرآیند مراقبت از بیماران این مطالعه با هدف بررسی هم‌دلی ... فردی، مهارت‌های تدریس و مهارت‌های ارزشیابی مهم‌ترین مؤلفه‌های مؤثر در تدریس اثر بخش در ... شناخته شده است؛ لذا این مطالعه با هدف تعیین تأثیر برنامه آموزش‌ غیرحضوری به ... زبان انگلیسی (4/51%)، مهارت ترجمه از انگلیسی به فارسی (40%) و مهارت شنیدن ...

اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های تحصیلی بر خودکارآمدی و انگیزش

نتایج نشان داد که آموزش گروهی مهارت‌های تحصیلی در افزایش خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت ... با توجه به این موضوع کاملاً منطقی است که منابع و امکانات به کار گرفته شده در ... رابطة متقابل مهارت‌های تحصیلی یا راهبردهای یادگیری مؤثر، باورهای خودکارآمدی و ... آموزش خود تنظیمی تحصیلی و مهارت‌های مطالعه بر پیشرفت تحصیلی اثر مثبت ...

بررسی تطبیقی نظام آموزش مداوم دندانپزشکی در ایران با برخی ...

Dec 5, 2017 -

ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد راﻫﺒﺮ در داﻧﺸ

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﻜﻲ از ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ. اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻨﻲ را ... ﻓﺮدي ﻣﺴﺎﻟﻪ اي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ... ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي درﺳﻲ و ﻳﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ ... ﻫﺎ: ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮدراﻫﺒﺮ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ . ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ. :2/10/91. ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ... اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ... ﺑـﻪ ﻓﺎرﺳـﻲ ﺗﺮﺟ ...

بررسی نیازهای آموزشی زبان انگلیسی دانشجویان دانشگاه علوم ...

در. ﺳﻄﺢ. داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ. ﺷﺪه. اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ ﺗﺎ. ﭼﻪ. ﺣﺪ. ﻧﯿﺎزﻫﺎي زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ. و. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. رﺷﺘﻪ. ﻫﺎ. ي ... آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻬﺎرت ﺗﺮﺟﻤﻪ از اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ را از ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺧﻮد ﻣﯽ. داﻧﺴﺘﻨﺪ.

رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ - فصلنامه تحقیقات روانشناختی - دانشگاه ...

ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮوری ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ ... ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل .) -. ﭼﮑﯿﺪه ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻫﺪف. ،. روش. ﯾ،. ﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ... ﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ و اﻧﮕﯿﺰش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ رﯾﺎﺿﯽ در داﻧﺶ ... ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ارﺗﺒﺎط اﯾـﻦ ﻣﻬـﺎرت ... اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻟﮕـﻮی ... اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ازدواج ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺴﺮآزاری ﮐﺎﻫﺶ ...

اصل مقاله 298.5 K - مطالعات برنامه درسی

تأثیر. استفاده از نرم افزارهای آموزشی در تقويت. مهارت. ها. ی. نوشتاری. دانش. آموز. ان ... به. طور. معن. ی. دار. ی. افزایش پیدا کرده بود اما در درس انشای. فارسی. تأثیر ... با توجه به اینکه در آموزش و یادگیری الکترونیکی، یادگیرندگان نقش اصلی را ایفا. می ... تأثیر. نرم. افزارها. ی. کمک. آموزش. ی. بر انگ. زهی. پیشرفت تحصیلی دختران.

اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های تحصیلی بر خودکارآمدی و انگیزش

نتایج نشان داد که آموزش گروهی مهارت‌های تحصیلی در افزایش خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت ... با توجه به این موضوع کاملاً منطقی است که منابع و امکانات به کار گرفته شده در ... رابطة متقابل مهارت‌های تحصیلی یا راهبردهای یادگیری مؤثر، باورهای خودکارآمدی و ... آموزش خود تنظیمی تحصیلی و مهارت‌های مطالعه بر پیشرفت تحصیلی اثر مثبت ...

دانلود رایگان جدیدترین مقالات ترجمه شده فارسی با فرمت pdf ...

برای مشاهده جزئیات، و دانلود رایگان مقاله انگلیسی به همراه ترجمه روی آن کلیک نمائید. دقت داشته باشید که مقالات ترجمه شده رایگان به صورت PDF ارائه میشوند. ... تاثیر فرهنگ سازمانی بر روی عملیات منابع انسانی: مطالعه ای بر روی دانشگاه های خصوصی ... موثر تقلب ها و کلاهبرداری های بانکی پیشرفته آنلاین در داده های به شدت نامتوازن ...

تأثیر آموزش حافظه‏ ی فعال بر عملکرد خواندن و ظرفیت حافظه در دانش

یافته‏ها: یافته‏های پژوهش نشان داد که آموزش حافظه‏ی فعال، عملکرد خواندن و ظرفیت ... در سال‏ها‏ی اولیه‏ی‏ مدرسه او را به طور مؤثری از یادگیری دیگر مواد برنامه درسی باز می‏دارد. ... تعدادی از مطالعات تأیید می‏کنند که ظرفیت حافظه‏ی‏ فعال با آموزش افزایش ... بر ظرفیت حافظه‏ی فعال و میانگین مهارت خواندن در 64 یادگیرنده لیسانس را مورد ...

تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد ...

کلید واژه ها: آموزش مهارت های اجتماعی، سازگاری اجتماعی، عملکرد تحصیلی، دانش آموزان دیرآموز ... داده های این پژوهش از مطالعه 58 کودک 18 تا 12 ساله به دست آمد. یافته ها ...

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارتقای توسعه مهارت های شغلی ...

ارتقای توسعه مهارت های شغلی حرفه ای IT: کاربرد سبک های مدیریتی و تشخیص موقعیت ارزش فرهنگی فردی ... مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر برنامه آموزشی افزایش مهارتهای مطالعه مؤثر بر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای مطالعه یادگیرنده ها ...

پکیج فایل: مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه با عنوان اثرات ...

پکیج فایل: مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه با عنوان اثرات تعديل سياست تقسيم سود روي تأثير افشاي مالي به ارزش شركت: مطالعه شركتهاي صنعتي ... مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر برنامه آموزشی افزایش مهارتهای مطالعه مؤثر بر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای مطالعه یادگیرنده ها مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدل های ...

دانلود رایگان جدیدترین مقالات ترجمه شده فارسی با فرمت pdf ...

برای مشاهده جزئیات، و دانلود رایگان مقاله انگلیسی به همراه ترجمه روی آن کلیک نمائید. دقت داشته باشید که مقالات ترجمه شده رایگان به صورت PDF ارائه میشوند. ... تاثیر فرهنگ سازمانی بر روی عملیات منابع انسانی: مطالعه ای بر روی دانشگاه های خصوصی ... موثر تقلب ها و کلاهبرداری های بانکی پیشرفته آنلاین در داده های به شدت نامتوازن ...

پايان نامه‌هاي دفاع شده - پرديس البرز دانشگاه تهران

زبان و ادبيات فارسي - دکتري ... محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست - دکتري ... دکتر طهمورث حسنقلي پور, بررسي تاثير قابليت هاي مديريت ارتباط با مشتري بر ... دکتر سيد ضياء هاشمي, بازي هاي رايانه اي و پيشرفت تحصيلي: مطالعه اي جامعه ... مهارت خواندن در بافت انگليسي به عنوان زبان خارجي در ايران: مطالعه ي تركيبي.

پاورپوينت با عنوان صدا در بخش مراقبت ویژه نوزادان

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تبخیر و تعرق در 48 اسلاید

گزارش کار آزمایشگاه آنتن – مهندسی برق مخابرات

پاورپوینت تمرینات ورزشی در دیستروفی - 33 اسلاید

تحقیق آماده با موضوع روابط ایران ساسانی عهد خسرو اول با ترکان - 14 صفحهخلاصه کتاب \"راز جذب پول در ایران(1)\"

حل تمرين فصل 8 کتاب حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران تالیف پرویز بختیاری

دانلود پاورپوینت زیست شناسی 1 فصل دوم

فایل فلش فارسی گوشی ZTE Blade L2 پردازنده MT6582 اندروید 4.2.2